ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BRISPOL a.s., se sídlem Věžní 734, 432 01 Kadaň, IČ: 27398251, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2577 (dále jen „BRISPOL“) vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  („dále jen Nařízení“).

Ochrana osobních údajů je prioritou BRISPOL. Při jejich zpracování dodržuje veškeré povinnosti a plní požadavky stanovené příslušnými právními přepisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Základní zásady BRISPOLU:

  • Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.
  • Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro legitimní účely.
  • Zpracováváme jen aktualizované osobní údaje a v rozsahu, který je nezbytný a relevantní.
  • Osobní údaje zpracováváme a ukládáme jen na dobu, po kterou je to nezbytně nutné, příp. po dobu stanovenou zákonem.
  • Při zpracování osobních údajů dbáme na jejich náležité zabezpečení před neoprávněným zpracováním, před ztrátou, zničením nebo poškozením.
  • Dbáme na dodržování těchto Zásad a na soulad zpracování osobních údajů s právními předpisy.

Pokud navštívíte náš web

Pokud vás zajímá, jaké soubory cookies a další technologie, reklamní a sociální sítě BRISPOL využívá, přečtěte si informace na této stránce.

Pokud jste vyplnili formulář na našem webu:

Vámi uvedené kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail) využijeme pouze pro odpověď na vaši poptávku, nebudeme je evidovat a dále zpracovávat ani je poskytovat třetím stranám.

Pokud jste uchazeč o zaměstnání

  1. Základní informace a kontaktní údaje:
  • BRISPOL je správcem vašich osobních údajů.
  • Účelem těchto zásad je informovat subjekty údajů (dále jen „vy“) o zpracování jejich osobních údajů.
  • Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na: info@brispol.cz
  1. Nábor nových zaměstnanců
  • Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců BRISPOLU – tj. přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběr uchazečů, konání pohovorů, komunikace s uchazeči v rámci náboru. Nábor nových zaměstnanců je naším oprávněným zájmem. Po 3 měsících od ukončení náboru vaše údaje vymažeme a nebudeme je dále zpracovávat.
  1. Databáze uchazečů o zaměstnání
  • Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání na základě vašeho zájmu o zaměstnání (např. v případě, že jsme vás pro danou pozici nevybrali a vy máte zájem zůstat v databázi, nebo od vás BRISPOL obdržel osobní údaje bez vazby na konkrétní pozici) a vámi uděleného souhlasu a po dobu, na kterou jste BRISPOLU udělili souhlas, nejdéle však 1 rok od poskytnutí údajů. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje vymažeme a dále je nebudeme zpracovávat. Databázi vedeme na základě vámi poskytnutého souhlasu.
  1. Zpracování osobních údajů provádí BRISPOL, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i další zpracovatelé jako správce informačních systémů BRISPOLU, případně dodavatelé cloudových a softwarových systémů, právních, účetních a daňových služeb.
  2. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.
  3. Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě.
  4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte následující práva:
  • Právo požadovat po BRISPOLU informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • Právo požadovat po BRISPOLU vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit
  • Právo požadovat po BRISPOLU výmaz těchto osobních údajů
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na BRISPOL nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

    Pokud máte dotazy týkající se osobních údajů a jejich ochrany v BRISPOLU, napište nám na info@brispol.cz Tyto zásady může BRISPOL upravovat a aktualizovat.Tyto zásady jsou platné od 20. února 2019. 

    Ing. Jiří Souček, jednatel společnosti