Praha – Troja, Vinice sv. Kláry – Botanická Zahrada – cihly

  • Oprava zdí a jejich korun v délce 220 m, v pražské Troji, za použití cihel.
  • Pro svou nízkou nasákavost jsou cihly velmi vhodné jako zákrytový materiál.