Dobříš, zámecká oranžerie – cihelné prvky

  • Revitalizace zámecké oranžérie nacházející se v centrální části areálu dobříšského zámku.
  • Pokládka dlažby, oprava opěrných zdí a drobné architektury za použití cihel a dlažebních cihelných prvků.