Změna názvu společnosti

Změna názvu společnosti
5. 12. 2017
Vážení obchodní partneři, k 1. 1. 2018 dojde ke změně názvu společnosti REFRAMO KZK a.s., nově se společnost bude jmenovat BRISPOL a.s.

Kromě názvu společnosti, se změna bude týkat:

  • internetových stránek, nově: www.brispol.cz
  • e-mailových adres, nově: jmeno.prijmeni@brispol.cz

Pozn. Po dobu jednoho roku bude stále funkční i původní doména, takže e-maily obdržíme, i když je pošlete na původní adresu jmeno.prijmeni@reframokzk.cz

Veškeré další formální záležitosti, jakožto korespondenční adresa, bankovní spojení, majetková struktura i personální obsazení zůstávají nezměněny. Aktualizujte si prosím ve svých kontaktech a informačních systémech nový název společnosti.

Vysvětlení:

REFRAMO KZK a.s. má HISTORICKY registrovanou ochrannou známku REFRAMO pro Českou republiku.

Považovali jsme za vhodné chránit svou známku i v celé EU. Toto bylo problémové pro podobnost názvu s jinými společnostmi v EU,
které mají podobný název.

Po poradě s patentovou a právní kanceláří jsme dospěli k závěru, že případné napadení konkurencí by bylo zdlouhavé a s nejistým výsledkem, proto je vhodnější jméno změnit.

Úspěšně se nám podařilo registrovat ochrannou známku BRISPOL pro všechny naše výrobky v rámci celé Evropské unie, a proto od 1. 1. 2018, také dojde ke změně názvu společnosti na BRISPOL a.s.

Děkuji a věřím, že si na nový název společnosti BRISPOL a.s. snadno zvyknete.

V Kadani, 1. prosince 2017

Jiří Souček
Statutární ředitel

Hledáte pronájem skladovacích prostor nebo máte zájem o strojní obrábění na zakázku? prohlédněte si naše služby!